szukaj:

    Menu główne

Strona główna
KALENDARIUM
Logowanie
Rekomenduj Nas
Kontakt
KARCZMA
Artykuły
Dzwięki różne...
Mundury
Download
Malarstwo PL
Malarstwo USA
Galeria
Tapety
Linki
Nasz Baner!
DirectDrawError

    Kozacy

Nacje
Jednostki
Budowle
Bronie
Strategie
Klawiszologia
Problemy z win XP
Kody
FORUM
Dodatki
Antologia
Mod HH
Mod OC
Mod1
Mod Imperia

    Kozacy 2

Ogólnie
Battle for Europe
Prasa o Kozakach 2
Nacje i Jednostki
Parametry Jednostek
Budowle
Animacje 3D
FORUM
Galeria
Strategie
FILMOTEKA
Klawiszologia
Kody
Edytor
Wymagania
Wskazówki
Firewall i Router
Pomoc techniczna
Łatka 1.1
Łatka 1.2
DEMO
Nowe Mapy
CZARNA LISTA
Iron Man Mod
18 Century Mod

    Podbój Ameryki

Nacje
Jednostki
Budowle
ANIMACJE
SOLUCJE AC
Klawiszologia
Kody
FORUM
American Conquest
Fight Back
AC/FB Galeria
M&S mod
M&S Galeria
Punic War Mod
Punic War Galeria

DIVIDED NATION
Nacje AC: DN
Jednostki AC: DN
Budowle AC: DN
Marynarka Wojenna
Modele 3D AC: DN
MAPY AC: DN
Prasa o AC:DN
DN Galeria
Patch 1.86
AC: DN Editor Mod
Sons of Liberaty
Franco-Prussian Mod
American Civil War

EW Napoleonica
- Nacje EW
- Jednostki EW
- Artyleria EW
- Budowle EW
- Modele3D EW
- Modele3D Budynki
- EW Galeria
EW II
- Nacje
- Jednostki
- Budowle
- Modele 3D
EW II Galeria


Łatka 1.2 - balans nacji
Patch Kozacy II Wojny Napoleońskie Kozacy 2 - Wojny Napoleońskie

Wersja 1.2 12.06.2006

Poprawki

Poprawka: Pruscy pionierzy mogą teraz tworzyć beczki prochu.
Poprawka: Pionierzy/saperzy mogą podkładać beczki prochu tylko wtedy, gdy stoją w formacji.
Poprawka: Wyeliminowano niepotrzebne zakłócenia dźwiękowe występujące podczas oglądania zapisanych rozgrywek.
Poprawka: Zapisane rozgrywki będą wyświetlane aż do końca.
Poprawka: Łucznicy mogą teraz atakować budowle tylko wtedy, gdy stoją w formacji.
Poprawka: Produkcja zasobów w pałacu oraz fabryce węgla nie rozpoczyna się, dopóki budowa tych obiektów nie zostanie całkowicie ukończona.
Poprawka: Usunięto błąd związany z walczącymi ze sobą formacjami SI.
Poprawka: Wieże i bunkry nie ostrzeliwują już zwierząt.
Poprawka: Armaty zaprzestają ostrzału gdy budowla zostanie zniszczona.
Poprawka: Usunięto błąd dotyczący ograniczenia ilości armat w przypadku lekkich armat i haubic (Austria, Prusy i Egipt).
Poprawka: Zrezygnowano z szybkiej budowy bunkrów przez pionierów/saperów.
Poprawka: Usunięto błąd polegający na tym, że jednostki uzbrojone w pistolety nie strzelały nawet gdy broń była naładowana, ale nie było już dostępnego węgla.
Poprawka: Usunięto błąd dotyczący niewidzialnych budowli.
Poprawka: Usunięto błąd dotyczący niewidzialnych jednostek
Poprawka: Prusy: Modernizacja wież nie ma teraz wpływu na wszystkie wieże.
Poprawka: Poprawiono licznik ograniczenia rakiet został


Poprawki/Nowe cechy rozgrywki:


Francja - pionierzy są teraz dostępni po zbudowaniu akademii.
Austria - pionierzy są teraz dostępni po zbudowaniu akademii.
Anglia - pionierzy są teraz dostępni po zbudowaniu fabryki węgla.
Prusy mogą budować koszary od samego początku (równocześnie z ratuszem jako alternatywę dla stajni lekkiej jazdy).
Prusy – W koszarach znajduje się jedynie 120 wolnych miejsc dla nowych jednostek zamiast jak do tej pory 240.
Grenadierzy wszystkich państw mogą teraz atakować jedynie budowle w zasięgu rzutu granatem.
Ciężka kawaleria będzie teraz szkolona w oddzielnej stajni (-> wprowadzenie stajni ciężkiej kawalerii).
Wszystkie armaty potrzebują teraz tylko 200 zamiast 300 jednostek prochu na strzał (za wyjątkiem Anglii).
Przebieg rozgrywek przeciwko SI (utarczki, bitew i misji) będzie teraz nagrywany.
Zapisane rozgrywki będą opcjonalnie wyświetlane z „mgłą wojny”.
Wyświetlany jest czas gry oraz licznik.
Liczbę bunkrów posiadanych jednocześnie przez każdego z graczy ograniczono do 3.
Liczbę wież posiadanych jednocześnie przez każdego z graczy ograniczono do 4.
Liczbę stajni posiadanych jednocześnie przez każdego z graczy ograniczono do 2 stajni lekkiej i 1 stajni ciężkiej kawalerii (w przypadku Egiptu 1 i 1).
Egipt: koszt stajni ciężkiej kawalerii: drewno -5000(10000), kamień -30000(32500), złoto -1000(4000)
Prusy: koszt drugiej stajni lekkiej kawalerii: drewno -5950(15300), kamień– 700(1800), złoto - 700(1800)
Wydłużono czas budowy bunkra o +300 (450).
Punkty wytrzymałości bunkra zwiększono o +800(16000).
Strzał z wieży pochłania teraz -100(300) jednostek węgla.
Anglia: cena dużego domu wzrost o -50(150%)
W bastionach, fortach i fortecach można teraz szkolić oficerów, doboszy i chorążych.
Każde koszary, stajnie, forty itp. produkują teraz formacje oddzielnie.
(formacje nie będą teraz tworzone z jednostek mieszanych z różnych koszar. Było to uciążliwe, gdy koszary znajdowały się daleko od siebie).
W trybie Bitwa o Europę wprowadzono opcję swobodnego zapisu i wczytywania stanu gry.
W trybie utarczki wprowadzono opcję automatycznego zapisu.
W przypadku egipskich fortów wprowadzono automatyczny ostrzał.
Obniżono koszt modernizacji grenadiera.
Francja – 100 sztuk złota, 150 jednostek żelaza
Rosja – 200 sztuk złota, 200 jednostek żelaza
Prusy – 100 sztuk złota, 150 jednostek żelaza
Austria – 100 sztuk złota, 150 jednostek żelaza
Anglia – 500 sztuk złota, 500 jednostek żelaza, szybkość modernizacji +500 (3000)

www.cenega.pl
Czas generowania strony: 0.016s |