szukaj:

    Menu główne

Strona główna
KALENDARIUM
Logowanie
Rekomenduj Nas
Kontakt
KARCZMA
Artykuły
Dzwięki różne...
Mundury
Download
Malarstwo PL
Malarstwo USA
Galeria
Tapety
Linki
Nasz Baner!
DirectDrawError

    Kozacy

Nacje
Jednostki
Budowle
Bronie
Strategie
Klawiszologia
Problemy z win XP
Kody
FORUM
Dodatki
Antologia
Mod HH
Mod OC
Mod1
Mod Imperia

    Kozacy 2

Ogólnie
Battle for Europe
Prasa o Kozakach 2
Nacje i Jednostki
Parametry Jednostek
Budowle
Animacje 3D
FORUM
Galeria
Strategie
FILMOTEKA
Klawiszologia
Kody
Edytor
Wymagania
Wskazówki
Firewall i Router
Pomoc techniczna
Łatka 1.1
Łatka 1.2
DEMO
Nowe Mapy
CZARNA LISTA
Iron Man Mod
18 Century Mod

    Podbój Ameryki

Nacje
Jednostki
Budowle
ANIMACJE
SOLUCJE AC
Klawiszologia
Kody
FORUM
American Conquest
Fight Back
AC/FB Galeria
M&S mod
M&S Galeria
Punic War Mod
Punic War Galeria

DIVIDED NATION
Nacje AC: DN
Jednostki AC: DN
Budowle AC: DN
Marynarka Wojenna
Modele 3D AC: DN
MAPY AC: DN
Prasa o AC:DN
DN Galeria
Patch 1.86
AC: DN Editor Mod
Sons of Liberaty
Franco-Prussian Mod
American Civil War

EW Napoleonica
- Nacje EW
- Jednostki EW
- Artyleria EW
- Budowle EW
- Modele3D EW
- Modele3D Budynki
- EW Galeria
EW II
- Nacje
- Jednostki
- Budowle
- Modele 3D
EW II Galeria


Klawiszologia - Kozacy 2

KLAWISZE SKRÓTÓW


Komendy dot. szkolenia jednostek w budowlach:


P- Chłopi
T- Chorąży konny
Y,U,I,O - Lekka kawaleria (litera "Y" odpowiada pierwszej ikonie z wizerunkiem
jednostki od lewej, natomiast “O” odpowiada pierwszej ikonie od prawej)
H,J,K,L - Ciężka kawaleria (pierwszej ikonie z wizerunkiem jednostki od lewej odpowiada
litera H)
B,N,M- Oficer, dobosz i chorąży (w koszarach)
Z,X,V- Piechota

Komendy dla oddziałów:


Główne rozkazy:
R- Atak na bagnety
T- Rozpocznij/wstrzymaj ostrzał z broni palnej
A- Ogólny atak (także atak armatni, jeśli artyleria używa kartaczy, natomiast jeśli
do armat załadowane są kule armatnie, można nimi atakować wskazane miejsce na mapie)

Dodatkowe:

W,S,X - Strzelaj szeregami - szereg 1, 2, 3 (tylko w formacji typu szereg)
E,D,C- Zmień formację (szereg, kolumna, czworobok)
G- Użyj granatów
F- Wzmocnij oddział (ale tylko jeśli oddział się nie przemieszcza i nie jest atakowany)
S- Załaduj armaty kartaczami
X- Załaduj armaty kulami armatnimi

Pozostałe:

Z - Zaznacz wszystkie jednostki jednego rodzaju, które znajdują się na ekranie
Ctrl+ Z - Zaznacz wszystkie jednostki tego samego rodzaju
Ctrl+ A - Zaznacz wszystkie jednostki za wyjątkiem chłopów
Ctrl+ B - Zaznacz wszystkie budowle
Ctrl+ P - Zaznacz bezczynnych chłopów
Delete - Zabij zaznaczoną jednostkę lub zniszcz budowlę
F7 - Zbliżenie
F10 - Perspektywa
Tab - Zaznacz kolejną budowlę lub formację
Ctrl + Tab - Zaznacz poprzednią budowlę lub formację
Pause - Wstrzymaj grę
1,2,3,4,6,7,8,9 (na klawiaturze numerycznej) - Zwróć zaznaczony szereg w odpowiednim kierunku
Backspace - Wyśrodkuj ekran na zaznaczonej jednostce lub grupie jednostek
F8 - Zmień rozmiar mini-mapy

Szybki dostęp do jednostek:

Ctrl + 1 - 0 - Przyporządkuj zaznaczone jednostki do grupy wywoływanej wybranym klawiszem
z liczbą.
Wciśnięcie wybranego klawisza z cyfrą spowoduje natychmiastowe zaznaczenie jednostek
przypisanych wcześniej do konkretnej liczby.
1 - 0 (na głównej klawiaturze) - Zaznacz grupę przyporządkowaną do danego klawisza.

Informacje o rozgrywce:

F1 - Pomoc
F5 - Pokaż niedostępne tereny
F6 - Włącz/wyłącz tryb przezroczystości
? - Włącz/wyłącz wyświetlanie informacji o morale i obrażeniach żołnierzy
ALT - Pokaż stan zdrowia żołnierzy i promień ataku zaznaczonych jednostek.

Targowisko:

Shift + przycisk ilości surowców (100, 1,000, 10,000 or 100,000) - Pomnóż ilość przez 100.

Pozostałe:

F11 - Zrób zrzut ekranu
F12 - Menu
Spacja - Wyśrodkuj ekranu na ostatnim wydarzeniu
ENTER - Otwórz okno rozmów.

Dane te pochodzą z manulala do polskiej wersji gry Kozacy 2.

Czas generowania strony: 0.012s |