szukaj:

    Menu główne

Strona główna
KALENDARIUM
Logowanie
Rekomenduj Nas
Kontakt
KARCZMA
Artykuły
Dzwięki różne...
Mundury
Download
Malarstwo PL
Malarstwo USA
Galeria
Tapety
Linki
Nasz Baner!
DirectDrawError

    Kozacy

Nacje
Jednostki
Budowle
Bronie
Strategie
Klawiszologia
Problemy z win XP
Kody
FORUM
Dodatki
Antologia
Mod HH
Mod OC
Mod1
Mod Imperia

    Kozacy 2

Ogólnie
Battle for Europe
Prasa o Kozakach 2
Nacje i Jednostki
Parametry Jednostek
Budowle
Animacje 3D
FORUM
Galeria
Strategie
FILMOTEKA
Klawiszologia
Kody
Edytor
Wymagania
Wskazówki
Firewall i Router
Pomoc techniczna
Łatka 1.1
Łatka 1.2
DEMO
Nowe Mapy
CZARNA LISTA
Iron Man Mod
18 Century Mod

    Podbój Ameryki

Nacje
Jednostki
Budowle
ANIMACJE
SOLUCJE AC
Klawiszologia
Kody
FORUM
American Conquest
Fight Back
AC/FB Galeria
M&S mod
M&S Galeria
Punic War Mod
Punic War Galeria

DIVIDED NATION
Nacje AC: DN
Jednostki AC: DN
Budowle AC: DN
Marynarka Wojenna
Modele 3D AC: DN
MAPY AC: DN
Prasa o AC:DN
DN Galeria
Patch 1.86
AC: DN Editor Mod
Sons of Liberaty
Franco-Prussian Mod
American Civil War

EW Napoleonica
- Nacje EW
- Jednostki EW
- Artyleria EW
- Budowle EW
- Modele3D EW
- Modele3D Budynki
- EW Galeria
EW II
- Nacje
- Jednostki
- Budowle
- Modele 3D
EW II Galeria


Firewall i Router


USUWANIE PROBLEMÓW Z ZAPORAMI FIREWALL I ROUTERAMI


Rozpoczęcie i prowadzenie gry w trybie wieloosobowym na komputerze
z dostępem do Internetu najczęściej nie sprawia żadnego problemu,
jednak kłopoty mogą wystąpić, jeśli dostęp do Internetu odbywa się
za pośrednictwem routera lub zapory ogniowej (ang. "Firewall"). Często w tym
celu wykorzystuje się urządzenia, które łączą w sobie funkcje
zapory Firewall i routera.

Niestety, omawianie problemów związanych z zaporami ogniowymi
i routerami wymagałoby podania szczegółów, które byłyby niezrozumiałe
dla laika, ograniczymy się więc jedynie do stwierdzenia, że większość
zapór ogniowych i routerów można skonfigurować w ten sposób, aby
można było korzystać z trybu gry za pośrednictwem Internetu na przynajmniej jednym
komputerze, który jest do nich podłączony. Osoba, która zajmuje się
konfiguracją tych urządzeń, może wykorzystać podane poniżej informacje,
aby wprowadzić potrzebne zmiany lub wytłumaczyć graczowi, dlaczego
dokonanie tych zmian jest niemożliwe.

- Rozwiązywanie problemów w grze Kozacy II na komputerze chronionym
zaporą ogniową

- Problemy z zaporą ogniową najczęściej polegają na tym, ze niektóre
usługi internetowe lub dane są BLOKOWANE. Jednym z wymagań gry
Kozacy II jest to, aby porty TCP i UDP nr 34000-34005 oraz port
TCP 6667 były otwarte na komunikację w obu kierunkach.

- Pakiety UDP muszą być przepuszczane przez zaporę w obu
kierunkach, a komputery po obu stronach zapory muszą być w stanie
zainicjować przepływ danych. Zazwyczaj zapory ogniowe zezwalają
na przepływ pakietów danych w obu kierunkach WYŁĄCZNIE wtedy, jeśli
przepływ ten zostanie zainicjowany przez komputer znajdujący się
za zaporą, natomiast blokują próby połączenia komputerów znajdujących
się na zewnątrz zapory z komputerami chronionymi zaporą.

- Rozwiązywanie problemów z routerami (bramkami)

- Problemy z routerami powstają często w sytuacjach, jeśli jeden lub
więcej komputerów łączą się z Internetem za pośrednictwem routera
bądź zapory ogniowej. Jeśli komputery połączone z siecią mającą
dostęp do Internetu mają przydzielone własne adresy IP, wydzierżawione
od dostawcy Internetu (nawet dynamiczne) z wykorzystaniem DHCP, to
w grze Kozacy II problemy z routingiem nie powinny się pojawić.

- Jednak jeśli komputer nie ma adresu IP, ale polega na routerze,
wykorzystującym translację adresów sieciowych (NAT), tak aby
pojedynczy rzeczywisty adres IP mógł być wykorzystywany do łączenia
się z Internetem przez wszystkie komputery w sieci, to problemy
w trakcie gry w Kozaków II mogą wystąpić, o ile nie podejmie się
kroków, aby zezwolić innym komputerom na inicjowanie połączeń
z tym komputerem. Problem ten wynika z faktu, że rzeczywisty
adres IP posiada jedynie router, a komputery spoza sieci lokalnej
nie mogą wysyłać informacji do konkretnych komputerów w tej sieci
połączonych ze sobą w ten sposób, gdyż jedyny adres IP, na który
mogą wysyłać informacje, jest adresem rzeczywistym routera.

W takim przypadku można zrobić jedną z trzech rzeczy:

1. Najtańszym i najprostszym rozwiązaniem jest takie skonfigurowanie
routera, żeby wysyłał wszystkie pakiety docierające do niego z
Internetu na porty TCP i UDP nr 34000-34005 oraz na port TCP 6667
do konkretnego komputera. Oznacza to, że w takim przypadku tylko
jeden z komputerów przyłączonych do sieci będzie mógł prowadzić
grę w Kozaków II, bo tylko ten komputer będzie otrzymywał żądania
o połączenie od innych graczy spoza sieci lokalnej.

2. Kolejne rozwiązanie polega na tym, aby zdobyć zestaw rzeczywistych
adresów IP do translacji adresów sieciowych (NAT) typu "jeden do
jednego". W maskaradach NAT typu "jeden do jednego" router zastępuje
adres IP komputera przyłączonego do sieci rzeczywistym adresem IP
przydzielonym temu komputerowi z dostępnego zestawu. W ten sposób
komputery i serwery gry internetowej będą mogły wysyłać dane do routera
używając adresów z maskarady, a router będzie wiedzieć, do którego
komputera z sieci lokalnej te dane wysłać.

3. Kolejnym rozwiązaniem, aczkolwiek droższym, jest takie skonfigurowanie
komputera przyłączonego do sieci lokalnej, żeby korzystał z rzeczywistego
adresu IP. Komputer taki będzie potrzebował dwóch interfejsów sieciowych
(jeden dla sieci lokalnej, a jeden dla Internetu) lub może być połączony
zarówno do sieci lokalnej jak i do Internetu.

- Kozacy II i routery wykorzystujące NAT:

- Nie gwarantujemy pełnej funkcjonalności gry Kozacy II na komputerach,
które są połączone z Internetem za pośrednictwem routera wykorzystującego
NAT, a nawet NAT "jeden do jednego".
Użytkownicy, których komputery połączone są z Internetem właśnie w ten
sposób, mogą dołączać tylko do gier zainicjowanych przez innych graczy,
ale nie mogą tworzyć własnych gier (gra co prawda zostanie stworzona,
ale pozostali gracze nie będą jej widzieć, a tym bardziej do niej
dołączyć). Pełna funkcjonalność gry jest w takim przypadku co prawda
możliwa, ale zależy od topologii sieci oraz rodzaju używanego routera.Dane te pochodzą z manulala do polskiej wersji gry Kozacy 2.

Czas generowania strony: 0.059s |